• 1371
    0

    ภายในงานนิสสัน ฟิวเจอร์สได้มีการนำเสนอ 3 เทรนด์การขับเคลื่อนในภูมิภาคเอเชีย และโอเชียเนีย ได้แก่ ยานพาหนะที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ บทบาทของมนุษย์ในระบบการขับขี่แบบไร้คนขับ และความสำคัญของความปลอดภัยในนวัตกรรมการขับเคลื่อน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกยานยนต์ในอนาคต