• กลายเป็นผู้บริหารที่มีคิวรัดตัวไปเสียแล้ว สำหรับ “จันทร์นภา สายสมร” บิ๊กบอสแห่งลามิน่าฟิล์ม ที่ล่าสุดไม่หยุดเรียนรู้ ฝ่าคุณสมบัติจนเป็นหนึ่งใน 285 คน ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 63 การศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันราชอาณาจักร ที่เปิดสอนให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือน พนักงานองค์การของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเอกชน โดยฝึกปฏิบัติการวางแผนและนโยบายระดับชาติ
  • ต้องพูดว่าเหมาะสมจริงๆ กับตำแหน่งใหม่นี้ของ “ตวัน คำฤทธิ์” มาร์เก็ตติ้งฝีมือดีที่ทำเอาบอสใหญ่ตันจง “เกลน ตัน” ถูกใจนักหนา ด้วยผลงานการสร้างยอดขายให้กับซูบารุในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และทำให้รถยนต์แบรนด์ซูบารุเข้าไปอยู่ในใจของลูกค้าคนไทยได้อย่างมั่นใจ บอสใหญ่จึงมอบตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป (Country Manager) ให้รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นงานหนักแต่ด้วยความสามารถของหนุ่มตวัน เชื่อว่าจะทำให้ซูบารุมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นในไทยได้อย่างแน่นอน