• 604
    0

    พีทีจี เอ็นเนอยี ส่งต่อความห่วงใยสู่ประชาชน ให้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ฟรี สำหรับรถแท็กซี่และรถยนต์ที่มาใช้บริการ เพื่อลดความเสี่ยง-สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทาง โดยให้บริการที่สถานีบริการ LPG ของ PT ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เริ่มแล้ววันนี้ – 8 พฤษภาคม 2563