• 434
    0

    แฟนๆ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ยังคงชื่นชอบความแรงควบคูไปกับความหรูหรา ทำให้ยอดขายของรถในกลุ่ม “เมอร์เซเดส-เอเอ็มจี” ในปีที่ผ่านมา เติบโตต่อเนื่องถึง 14.9% ซึ่งในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมาทำยอดขายเติบโตสูงถึง 33.9% การเติบโตในรถกลุ่มนี้ถือว่าไม่ธรรมดา และเมอร์เซเดส-เบนซ์ เข้าใจความต้องการลูกค้าในกลุ่มนี้ได้ชัดเจน