• 524
    0

    ในช่วงเวลาที่เราทุกคนต้องเผชิญกับความยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติใด ๆ หรือภัยพิบัติไหนก็ตาม มันคือช่วงเวลาแห่งความมืดมิด ที่ในที่สุด ก็จะนำพฤติกรรมของเราไปสู่แสงสว่าง ช่วงเวลาเช่นนี้ มันจะเปิดเผยมากกว่าอารมณ์ นิสัย และความอ่อนแอ เราจะเห็นความเป็นมนุษยชาติ ในช่วงเวลาเช่นนี้ เราได้ประจักษ์ความมีน้ำใจ ความกล้าหาญ ที่เกิดขึ้นจากสัญชาตญาณของแรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือกัน