• 574
    0

    HAVAL JOLION ได้รับการรับรองว่าเป็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะที่มีความปลอดภัยสูงสุดระดับ 5 ดาวจากสถาบันประเมินรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐานออสตราเลเซีย (Australasian New Car Assessment Program – ANCAP) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำการทดสอบการชน