• 21320
    0

    ใครที่ใบขับขี่ใกล้หมดอายุ ถึงเวลาต้องต่อใบขับขี่แต่ยังไม่ต่อไม่ได้เพราะขนส่งยังไม่เปิดรับให้ต่อใบขับขี่ เพราะสถานการณ์โรคโควิด-19 ไม่ต้องกังวลใจไป ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกให้ต่ออายุใบขับขี่ได้แล้วทางออนไลน์ สามารถใช้ได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต