• 804
    0

    มิชลิน ผู้นำระดับโลกด้านยางรถยนต์และการสัญจรอย่างยั่งยืน และ โฟเรอเซีย (Faurecia) ผู้นำทางเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นร่วมกันอย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ ซิมบิโอ, อะ โฟเรอเซีย มิชลิน ไฮโดรเจน คอมพานี (Symbio, A Faurecia Michelin Hydrogen Company) โดยบริษัทร่วมทุนแห่งนี้ผสานกิจกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์เชื้อเพลิงของทั้งมิชลินและโฟเรอเซียเข้าด้วยกัน เพื่อมุ่งก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับโลกด้านการสัญจรด้วยพลังงานไฮโดรเจน