• 1101
    0

    สำหรับที่ “โตชิบา” ในทุกปีจะมีการมอบรางวัลภายในองค์กร 2 รางวัล ซึ่งตั้งชื่อตามผู้ก่อตั้ง ได้แก่ รางวัลฮิซาชิเกะ ทานากะ และรางวัลอิจิสึเกะ ฟุจิโอกะ โดยที่นายฮิซาชิเกะ ทานากะ (ค.ศ. 1799 – 1881) คือนักประดิษฐ์อัจฉริยะผู้ได้รับสมญานามว่า “โธมัส เอดิสัน แห่งญี่ปุ่น” หรือ “คาราคุริ จิเอมอน” ด้วยอัจฉริยภาพด้านจักรกล ในวัยเพียง 9 ขวบ เขาได้ประดิษฐ์กล่องหมึกที่ “ไม่สามารถเปิดได้” โดยมีกุญแจลับซ่อนอยู่ และต่อมาก็ได้สร้าง “นาฬิกาหมื่นปี” ที่สวยงามและสลับซับซ้อน อีกทั้งยังออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ยาวนานหลายหมื่นปี