• 419
    0

    กลุ่มองค์กรพันธมิตรของ ‘ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม’ หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ ซึ่งล้วนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างมีเอกลักษณ์ตามพันธกิจของแต่ละองค์กร ได้ร่วมมือร่วมใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในปัจจุบันตามความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงาน เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้สอดรับกับความต้องการของชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
  • 621
    0

    ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี เตรียมจัดงานเปิดตัว “ศูนย์การเรียนรู้ฟอร์ดเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม” หรือ ศูนย์ FREC กรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00-20.00 น. โดยได้ร่วมกับพันธมิตรองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร จัดกิจกรรมหลากหลายที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์