• 264
    0

    งาน Big Motor Sale 2020 มหกรรมยานยนต์เพื่อขายวิถีใหม่ ได้เริ่มขึ้นแล้ว…และปีนี้ถือว่าจัดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ทำให้รูปแบบงานเปลี่ยนไปอยู่บ้าง แต่ถึงอย่างนั้นงานนี้ยังคงเป็นงานที่กระตุ้นยอดขายให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้เติบโตมากขึ้น