• 1711
    0

    วันพิพากษามาถึงในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เป็นการตัดสินคดีระหว่างค่ายรถยนต์ฟอร์ดและผู้ใช้รถยนต์ฟอร์ดที่รวมตัวฟ้องคดีแบบกลุ่มมาอย่างยาวนานนับปี เกี่ยวกับรถยนต์ที่ชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐาน และในวันนี้กลายเป็นวันที่ต้องบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วงการยานยนต์ไทยที่ค่ายรถยนต์จะต้องชดใช้ให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนเงินถึง 24 ล้านบาท